obsługa towarów strategicznych

Dzięki pomyślnie zaimplementowanemu Wewnętrznemu Systemowi Kontroli, REDeT należy do ścisłej czołówki firm uprawnionych do obracania ładunkami o znaczeniu strategicznym i towarami podwójnego zastosowania. Pozostając w ścisłym kontakcie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy REDeT dysponuje wszystkimi potrzebni narzędziami do obsługi zleceniodawców krajowych i zagranicznych. Eksport lub import towarów WSK odbywa się wyłącznie przez specjalnie wyznaczone go tego urzędy celne na podstawie Zezwoleń Indywidualnych.


(C) 2010 REDeT S.A. - wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja VISUALTEAM