O firmie

Redet S.A powstała w roku 1996 jako spółka pracownicza zajmująca się wynajmem nieruchomości i sprzętu logistycznego.

W roku 2005 podjęła także działalność spedycyjną z zakresu spedycji lotniczej specjalizując się w szczególnie w organizacji czarterów lotniczych sprzętu wojskowego. W tym uzyskała wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001 -2002 i wdrożyła Wewnętrzny System Kontroli ( WSK) uzyskując odpowiednie certyfikaty.

Od roku 2007 Redet S.A prowadzi działalność transportową w oparciu o własna flotę samochodów przystosowanych do przewozu nadwozi wymiennych BDF i ciągników siodłowych z naczepami typu izoterma i plandeki.

Siedziba spółki znajduje się w Warszawie
Prezesem Zarządu jest Grażyna Paprocka
Redet S.A zarejestrowana jest w rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000175000,NIP 5261645201, REGON 012221128,
Kapitał zakładowy: 510.000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 510.000,00 PLN

(C) 2010 REDeT S.A. - wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja VISUALTEAM